Ekonomi, redovisning, finans

Koll på läget

Inom ekonomi och finans har vi ett brett erbjudande som innefattar allt från finansieringsfrågor, kapitalrationaliseringsprojekt, upprättande av finansiella modeller för analys och prognostisering till mer traditionella tjänster som löpande redovisning och upprättande av bokslut, deklaration och koncernredovisning. Vi har upparbetade nätverk och förtroende hos banker, riskkapitalaktörer, revisorer och investerare.

Hos oss finns både stora och små kunder, allt från mindre företag som tillämpar K2 eller K3 till större noterade bolag som tillämpar IFRS. Vi kan bidra med både specialistkompetens på detaljnivå eller generell kompetens på ett mer övergripande plan. Vi ansvarar och kvalitetssäkrar helst hela ekonomifunktionen för att vara en proaktiv partner som levererar rätt beslutsstöd till er som uppdragsgivare så att ni kan fokusera på utvecklingen av er kärnverksamhet.

Är du nyfiken på oss? Ring eller skicka ett mail så tar vi en fika.

Affärs- & verksamhetsutveckling

Prestera bättre eller starta nytt

Affärs- och verksamhetsutveckling har hos oss två olika betydelser. I det ena fallet är det ett samlingsbegrepp för insatser som utvecklar och förbättrar företag och organisationer vare sig det handlar om paketering av produkter eller tjänster, positionering på marknaden, organisatoriska utvecklingsfrågor och förändringar eller omvärldsbevakning. Syftet är alltid att organisationerna ska prestera bättre.

I det andra fallet handlar det om att starta och etablera verksamheter i tidiga faser som ett projekt eller att bygga nya bolag och verksamheter från grunden.

Vi på Dagertun har i båda fallen bred erfarenhet och kompetens hos våra konsulter som de utvecklat genom praktisk tillämpning i såväl handel- som tjänsteproducerande företag, industri, offentliga verksamheter och F&U-uppdrag. Vi har praktisk erfarenhet att leda och dokumenterar processer tillsammans med ledning, styrelse och ägare mot tydliga mål. Vi har kompetensen att identifiera och analyser, rapportera, formulerar och implementera strategier. Vi är erfarna systemanvändare där vi jobbar i kända och beprövade system, modeller och verktyg för att driva och dokumentera våra uppdrag.

Är du nyfiken på oss? Ring eller skicka ett mail så tar vi en fika.

Interima tjänster, interima konsulter, management konsulter

Få det gjort

Vi erbjuder tillfälliga operativa chefslösningar i linjen eller process- och projektledning för att starta upp och etablera verksamheter. Till styrelser erbjuder vi adjungerande funktioner. Våra interima uppdrag kan vara ett komplement vid rekryteringsprocesser, ett sätt att implementera och realisera förändringar, nya arbetssätt som den egna organisationen har svårt att hantera eller att starta och etablera nya verksamheter. Uppdragen kan vara heltid eller deltid, de kan sträcka sig från någon månad till ett par år.

Vi ingår i ett nätverk med kvalificerade och erfarna chefer och ledare från många olika branscher och kompetensområden vilket ger oss möjligheten att erbjuda anpassade lösningar utifrån kundernas behov och uppdragets karaktär.

Är du nyfiken på oss? Ring eller skicka ett mail så tar vi en fika.

Är du nyfiken på vad vi kan göra för dig och ditt företag?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss